XII. ročník Štefana Čiefa in memoriam 2019

TURNAJ V MINIGOLFE PRE VEREJNOSŤ
O POHÁR PRIMÁTORA
MESTA HLOHOVEC

sa koná v sobotu 14.9.2019 o 13:00
E-mail: mgkhc@centrum.sk
www.minigolfhc.sk
mobil: 0908 171 826
Prihlásiť sa možno na dole uvedených kontaktoch alebo prísť
cca 1 hod. pred stanoveným časom na ihrisko. Štartovné 5€, dorastenci 2€.
Turnaj sa hrá na 2 súťažné kolá. Hrá sa o množstvo cien.
V prípade veľmi zlého počasia zmena termínu vyhradená.

Zdieľajte nás na sociálnych sieťach