Pravidlá minigolfu

1. Cieľom hry je dostať pri čo najmenšom počte úderov loptičku so základného poľa (kruh na začiatku každej dráhy) do jamky. Víťazom je hráč s najmenším súčtom úderov na všetkých dráhach.

2. Dráhy sa hrajú po poradí od 1 – 18, podľa číselného označenia.

3. Začína sa zo základného poľa. Pokiaľ loptička po údere neprekoná prekážku, alebo červenú čiaru, musí hráč ďalší úder hrať opäť zo základného umiestnenia.

4. Maximálny počet úderov na jednu dráhu je 6. Pokiaľ sa nepodarí trafiť do jamky na šiesty úder, hráč obdrží jeden trestný úder a zapíše si do tabuľky 7.

5. Ak dôjde k prekonaniu červenej čiary, ďalší úder sa hrá z miesta, kde sa loptička zastavila. Ak sa loptička zastaví na okraji dráhy, alebo blízko mantinelu, je možné loptičku položiť kolmo na čiernu čiaru (cca 20cm od mantinelu) a hrať úder z tohoto miesta.

6. Pokiaľ loptička opustí dráhu pred červenou čiarou (prekážkou), hrá sa ďalší úder so základného poľa. Ak opustí dráhu za červenou čiarou (prekážkou), ďalší úder sa odohrá z čiernej čiary na mieste kde loptička opustila dráhu. Pri vyskočení loptičky z dráhy za červenou čiarou sa nepripočítava žiadny trestný bod.

7. Ak nie je na dráhe zobrazená červená čiara, hrá sa každý úder zo základného poľa.

Dôležité UPOZORNENIE:
Aby neprišlo k úrazu, spoluhráč stojí min. 2 metre od hráča. Dostať golfovou palicou po hlave je fakt bolestivé:).
Každý hráč je povinný správať sa tak, aby nedochádzalo k poškodeniu dráh, alebo vybavenia areálu, preto Vás prosíme buďte navzájom k sebe a prostrediu ohľaduplní.

Zdieľajte nás na sociálnych sieťach