Poriadanie tréningov

Tréning poriadame každú nedeľu od 9:00 – 11:30 od začiatku mája do konca septembra až októbra (podľa vhodnosti počasia).

Tréningy sú určené najmä dorastencom do 19 rokov prípadne dorastencom so sprievodom rodičov (dospelých).

Dospelým taktiež radi poradíme k dosahovaniu lepších herných výsledkov.

Prípravné tréningy v trvaní 1 až 2 mesiacov sú zdarma.

Prihlásiť sa možno na dole uvedených kontaktoch, alebo iba prísť na minigolfové ihrisko pri kúpalisku v stanovenom čase.

 

e-mail: mgkhc@centrum.sk 

skype: MINIGOLF HC

mobil: 0908 171 826

 

Zdieľajte nás na sociálnych sieťach