2% Dve percentá – podpora pre minigolf

Vážený priatelia a sympatizanti minigolfu  sme občianske združenie vykonávajúcu činnosť v mini golfe, adventure golfe a miniatur golfe. Začiatkom každého roku sa môžete rozhodnúť podarovať 2% – 3% zo svojich daní na podporu neziskových organizácií ( podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov). Obraciame sa na Vás s prosbou o poskytnutie tejto dane pre MGK HC. Dané prostriedky budú použité na podporu minigolfkových aktivít detí / dorastencov aj širokej verejnosti v našom športe. Pomôže nám to hlavne pre zabezpečenie lepšieho športového vybavenia, organizovaní súťaží a turnajov čo prispeje k zmysluplnému využitiu voľno časových aktivít mládeže.

2% alebo 3 % z dane drobná pomoc, ktorá pomôže k ďalšiemu rozvoju  športového klubu MINIGOLF KLUB HLOHOVEC.

Vopred ďakujeme za Vašu podporu.

Ako postupovať

Zdieľajte nás na sociálnych sieťach